Har du lyst til å spille basket? Vi ønsker nye spillere velkommen! 

Bli gjerne med på et par uforpliktende treninger før du bestemmer deg for vår klubb! Under finner du treningstider for de lagene vi har i dag, og kontaktinfo til lagledere. Treningene er i Uranienborghallen (Uranienborg skole) og på Bygdøhus (Huk Aveny 45).

Ta gjerne kontakt med oss på bygdoybasket@gmail.com eller på Facebook dersom du lurer på noe!

For å søke medlemskap: Klikk her

For å endre på dine personalia: Klikk her


Lagledere:


Styret i Bygdøy Basketballklubb:

Smittevernsregler på trening!

 Det er viktig at alle spillere følger smittevernreglene under for at vi skal kunne ha treninger:  

 • Alle deltakere må til enhver tid holde minst 1 meters avstand.
 • Deltakerne kan dele ball. Antall deltakere som bruker ballen bør begrenses. Ballen skal vaskes både før og etter bruk.
 • Alle må ha med egen drikkeflaske.
 • Alle skal ha vasket hendene før trening.
 • Arrangement med inntil 20 personer er tillatt. NBBF anbefaler en begrensning på inntil seks deltakere per halvbane innendørs. Deltakerne bør deles inn i faste grupper.
 • Økten skal gjennomføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Du skal ikke komme på trening hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller føler deg syk.

Rent praktisk gjelder følgende for bruk av Bygdøhus:

 • Hoveddøren er stengt, og spillerne skal derfor bruke sidedøren som vender ut mot tennisbanen.
 • Spillerne møtes utenfor og kommer inn samlet med 1 meters avstand.
 • Garderober og dusjer skal ikke benyttes.
 • Garderobe 3 brukes som gjennomgang av både gutter og jenter.
 • 3 toaletter i gangen er tilgjengelige.
 • Det er forbudt å gå inn i kafé/kioskområdet av hensyn til seniorsenteret som benytter dette.
 • Antibac, desinfeksjonsmiddel for overflater og utstyr samt tørkepapir er tilgjengelig i hallen.
 • Det skal være en ansvarlig voksen til stede under alle treninger for å passe på at alle regler blir fulgt. Laglederne sender ut melding om dette til de respektive lagene, og alle foresatte oppfordres til å ta sin tur.
 • Utover dette er det ikke tillatt for foresatte å være til stede under treningene.
 • Det er obligatorisk å registrere alle som deltar på trening. Den som er ansvarlig for trening må beholde navnelister med treningsdato inntil videre!

For Uranienborghallen gjelder følgende regler:

Det er viktig at hvert lag som bruker hallen har minst to voksne ansvarlige personer og ellers følger reglene under:

 • Møte opp utenfor anlegget. Omkledning skjer utenfor anlegget.
 • Gruppen slippes inn fem minutter etter oppsatt treningsstart. Treningene må avsluttes fem minutter før oppsatt tid. Dette er for å rekke å få alle utøvere ut, vaske over flater, og slippe inn neste gruppe. Alle grupper må følgelig gi ti minutter av oppsatt treningstid. 
 • Ingen går inn i anlegget før det er gitt beskjed om at det er klart. Gruppen skal gå samlet inn i hallen etter at forrige gruppe har kommet ut.
 • Føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere».
 • Ha en voksen person til stede som er ansvarlig for å lede aktiviteten.
 • Ha en voksen person til stede som er smittevernansvarlig. Vedkommende skal ikke ha andre oppgaver under treningsøkten.
 • Sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk (til bruk på hender, utstyr osv.).
 • Gruppen skal være ute av anlegget senest 5 minutter etter oppsatt treningsslutt.
Levert av IdrettenOnline