Årsmøtet i Bygdøy Basketballklubb avholdes 4. mai kl 19:00

Styret har besluttet å avholde Årsmøtet i Bygdøy Basket mandag 4. mai 2020 kl 19:00 i Dagligstuen (2. etg) på Bygdøhus, alternativt som digitalt møte. Bekreftelse på møtested kommer sammen med saksdokumentene. Saksdokumentene til møtet vil tilgjengeliggjøres på denne websiden senest 27. april. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, dvs. innen 20. april. 


Årsmøtet i Bygdøy Basketballklubb utsettes

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har generalsekretæren i Norges Idrettsforbund (NIF) besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. Vi kommer tilbake med ny dato for årsmøtet i Bygdøy Basketballklubb når denne er bestemt.


Treninger i Bygdøy Basket avlyses inntil videre

Oslo kommune har i dag hevet beredskapsnivået for spredning av Koronaviruset. Det er fastsatt forskrifter av betydning for Osloidretten og som all organisert idrett i Oslo bes forholde seg til.

Det er innført forbud mot større arrangement og krav om at bl.a. forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet. For alle praktiske formål er det neppe forsvarlig å gjennomføre det meste av normal idrettsaktivitet.

Byrådet ber om at alle bedrifter, organisasjoner og innbyggere gjør det som står i sin makt for å redusere spredning av Koronaviruset. – Idretten må ta sin del av ansvaret og delta i den dugnadsinnsatsen som kommunen ber om, sier styreleder i Oslo Idrettskrets Sveinung Oftedal.


NBBF har i dag besluttet å avlyse resten av kampene sesongen 2019/2020. Kampene avlyses med umiddelbar virkning.

Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset. NBBF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte, samt klubber og regionene, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.


Årsmøtet i Bygdøy Basketballklubb avholdes 31. mars kl 19:00

Årsmøtet i Bygdøy Basket avholdes tirsdag 31. mars 2020 kl 19:00 i Dagligstuen (2. etg) på Bygdøhus. Saksdokumentene til møtet vil tilgjengeliggjøres på denne websiden senest 24. mars. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, dvs. innen 17. mars. 


Tiltak knyttet til smittespredning og koronaviruset

 Vi i Bygdøy Basket må følge de anbefalinger og råd som er gitt av Folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund. På Bygdøhus, hvor en del av våre lag trener, har vi i tillegg eldresenteret med en svært utsatt gruppe brukere. Samtlige klubber og eldresenteret deler samlingsrom og toaletter så det er viktig at vi er bevisste. Vi minner her om tiltak som det er skrevet mye om knyttet til generelt smittevern, herunder håndhilsing, håndvask og nysing samt FHI sine reiseråd. Vi har således et spesielt ansvar for å påse at smittespredning reduseres til et minimum for å skåne de eldre brukerne av bygget.

Vi ber klubbens medlemmer som har reist til områder oppført på FHIs  liste over "områder med vedvarende spredning/utbredt spredning" om å avstå fra deltakelse på treninger i minst 14 dager jf normale karanteneregler. Områdene er pt:  

Lokal spredning:

  • Fastlands-Kina (unntatt Hubei)
  • Hong-Kong
  • Singapore
  • Japan

Utbredt spredning :

  • Hubei-provinsen i Kina
  • Iran 
  • Sør-Korea
  • Nord-Italia: Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo

Linken oppdateres regelmessig: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/   

Se også anbefalinger fra Norges Idrettsforbund her :

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Info%20til%20klubber%20og%20lag%20om%20korona-viruset&utm_content=Info%20til%20klubber%20og%20lag%20om%20korona-viruset+94692

Velkommen til Bygdøy Basketballklubb!

Bruk denne siden til å finne informasjon om treningstider, kontaktpersoner mm, samt for å søke om medlemskap i klubben.  

For å søke medlemskap: Klikk her

For å endre på dine personalia: Klikk her

Har du lyst til å spille basketball? Kom på et par uforpliktende treninger før du bestemmer deg for vår klubb! Treningene er i Uranienborghallen (Uranienborg skole) og på Bygdøhus (Huk Aveny 45).

 

Hvem-er-hvem i klubben:

   

Levert av IdrettenOnline